Aanspreekpunt Integriteit
Bij wie kan je terecht bij grensoverschrijdend gedrag?

Aanspreekpunt Integriteit ( = API)

Elke Nelos – club is tegen eind 2022verplicht om een aanspreekpunt integriteit (club-API) aan te duiden.
Een club-API kan er mee zorg voor dragen dat alle leden (beginnende of gevorderde duiker, lesgever, instructeur, bestuurslid, …) of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (seksueel, fysiek geweld, pesten, …)
Een API functioneert onafhankelijk van het bestuur en elk bericht komt enkel en alleen bij die persoon terecht en wordt vertrouwelijk behandeld.

Een API kan in samenspraak met het betrokken lid

  • Advies geven om het probleem op te lossen
  • Helpen bij het opzetten van een bemiddellingsgesprek
  • Helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van die klacht
  • Verwijzen naar externe hulpverleners
  • Het clubbestuur informeren

Binnen albatros nemen Marc Verbeeck en Elke Sente deze taak op zich . Zij volgden hiervoor de Nelos- bijscholing : Sport met grenzen : vlaggensysteem en de bijscholing : Aan de slag als club – API

Je kan hen bereiken op het volgende e-mail adres:

  • Mark Verbeeck: api-man@duikschool-albatros.be
  • Elke Sente: api-vrouw@duikschool-albatros.be