Lidgeld
Lidgelden Duikschool Albatros 2019

Inschrijven

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven door afgifte van de ingevulde inschrijvingsstrook en na overschrijving van het lidgeld op rekening nummer IBAN BE90 7330 1546 2032 - BIC KREDBEBB van Duikschool ALBATROS, V.Z.W. Aarschotsesteenweg 531, 3012 WILSELE. Met als vermelding 'Lidgeld 2019 Voornaam Naam'

Een inschrijving is pas geldig bij betaling van het lidgeld, met afgifte van een geldige medische strook (geen kopie) en na voorlegging van het lidboekje waarin het vak “doktersonderzoek” werd aangevuld, afgestempeld en ondertekend door een arts. Het doktersonderzoek is tevens pas geldig indien dit is gebeurd na 15/12/2018. Het lid - duikboekje wordt vervolgens afgestempeld door de penningmeester met de clubstempel voor 2019.

Bij de meeste ziekenkassen kan een terugbetaling van een deel van het lidgeld worden aangevraagd. Meer info kan je terugvinden op de website van je persoonlijke ziekenkas.

Inschrijvingsgelden

Lidmaatschap lucht- & nitroxduiken Lidgeld Lid tot
 januari € 120.00 31/12/2019
 september - was lid in 2018 € 90.00 31/12/2019
 september - was geen lid in 2018 € 160.00 31/12/2020


Lidmaatschap 65+ lucht- & nitroxduiken Lidgeld Lid tot
 januari € 83.00 31/12/2019


Lidmaatschap zwembadleden Lidgeld Lid tot
 januari € 47.00 31/12/2019

Kortingen

  • € 5.00 voor samenwonenden (vanaf het tweede lid)

Initiatielessen

Personen die zich wensen in te schrijven bij onze duikschool kunnen eerst gebruik maken van een introductiepakket. Dit houdt in dat je gedurende 3 maal gratis kan deelnemen aan een zwembadles. Hierna dien je je in te schrijven om nog gebruik te kunnen maken van onze faciliteiten.

In het lidgeld is inbegrepen

  • De toegang tot het zwembad op de voorziene trainingsuren.
  • Het gratis gebruik van duikmateriaal tijdens deze trainingen.
  • Gratis vullen van persoonlijke duikflessen bij Time To Dive in Leuven. Dit zolang dit financieel haalbaar is.
  • Toegangsgelden voor duikplaatsen tijdens door Duikschool Albatros vzw georganiseerde duiken. Uitgezonderd Nemo 33.
  • De voorziene opleidingen (praktisch en theoretisch) tot het behalen van het gewenste brevet. De homologatiegelden zijn hierin niet begrepen.
  • Het lidgeld omvat het NELOS lidgeld met de verzekering voor duikongevallen, tweemaandelijks het tijdschrift Hippo campus via de Post en het club-lidgeld aan DUIKSCHOOL ALBATROS, V.Z.W.
  • Het gratis ter beschikking stellen van het beschikbare duikmateriaal (fles, jacket, ontspanner) voor de eerste 15 open waterduiken voor 1* duikers. (Nadien kan men aan voordelige clubtarieven dit materiaal huren, na afspraak met de materiaalmeester).